Je kunt pas van een ander houden als je van jezelf houdt. Een enorm cliché, maar zo waar. Pas als je jezelf accepteert zoals je bent, als je voor 100% jezelf kunt zijn, kun je jouw liefde met een ander delen. Jezelf zijn is nog niet zo gemakkelijk. Je hele leven word je bewust en onbewust beïnvloed door de mensen in je omgeving. Je vormt je naar, of wordt gevormd door de mensen die het dichtst bij je staan.

Leven naar de wensen van een ander

De grootste invloed op hoe jij je gedraagt heeft jouw familie: je ouders, broers, zussen, grootouders, ooms en tantes. Bijna ongemerkt ontstaat er binnen een familie een systeem waaraan iedereen zich lijkt te houden. Al vanaf je geboorte word je beïnvloed door de meningen en het gedrag van anderen. De een is daar gevoeliger voor dan de ander. Sommige mensen hebben geen last van die invloed, maar je kunt je er ook benauwd door voelen.

Herken de belemmeringen

De mening en het gedrag van de mensen die je lief hebt, beperkt je in de keuzes die je maakt, of beïnvloed je zelfs zo dat je keuzes maakt die je diep van binnen niet zou willen maken. Je gaat je gedragen naar hoe jij denkt dat de wereld om je heen dat zou willen. Veel persoonlijke en relatieproblemen vinden hun oorsprong in deze zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem.
Een familieopstelling kan je helpen jouw patronen, valkuilen of aangenomen gewoontes te herkennen en te doorbreken. Hoe bevrijdend zou dat zijn?

Zo werkt de familieopstelling

Aan een familieopstelling werken altijd representanten mee. Zij nemen de rol aan van de familieleden die het meest invloed op jouw persoonlijkheid hebben. De mensen die jij niet wilt teleurstellen. De mensen voor wie jij jouw persoonlijke voorkeur opzij zet. Deze representanten weten niet wat er binnen jouw familie speelt en hebben geen enkel belang bij de opstelling. Zo ontstaat een veilige omgeving waarbinnen jij gaat ervaren wat er in het echte systeem speelt, en kun je die onderwerpen naar voren brengen die anders onbesproken blijven. Het werkelijk ervaren binnen de opstelling zorgt ervoor dat je tot inzichten komt, die je niet zou bereiken wanneer je gewoon ‘in de stoel’ met een therapeut praat.

Het resultaat van de opstelling

De inzichten die je dankzij de familieopstelling krijgt, geven je handvatten om het patroon waarin je vastzit te doorbreken. Dat geeft opluchting, kracht en ruimte om eindelijk de stappen te zetten die je al lange tijd wil zetten. Werkt het altijd? Ja, maar soms gebeurt het dat je dankzij de opstelling tot de conclusie komt dat sommige dingen zijn zoals ze zijn en je niet anders kunt dan deze te accepteren. Ik help je ook daar je weg in te vinden.

Regelmatig organiseer ik workshops familieopstellingen. Heb jij een vraag die je in een familieopstelling aan de orde wilt brengen of wil je deelnemen als representant, neem dan contact met mij op.